نشان تکنولوژی اطلاعات

داشتن پایگاه اینترنتی و ایمیل تایید شده باعث میشود تا دیگران به شما بیشتر اعتماد کرده و به سادگی با شما ارتباط برقرار نمایند. برای کسب این نشان ارسال مدارک مالکیت پایگاه اینترنتی و تایید ایمیل از طریق سامانه پشتیبانی الزامیست. این نشان جزو نشان های پایه و رایگان است.

تایید هویت الکترونیک تایید هویت الکترونیک