نشان مدارج تحصیلی

این نشان جزو نشان های تصدیق کننده صلاحیت حرفه ای شماست. داشتن این نشان کمک میکند تا جایگاه اجتماعی شما نزد دیگران محکمتر باشد. این نشان جزو نشان های رایگان و پایه است. برای کسب این نشان فرستادن تصویر مدارک دوره های دانشگاهی و یا موسسات معتبر علمی از طریق سامانه پشتیبانی الزامیست.

تایید صلاحیت تحصیلی تایید صلاحیت تحصیلی