عنوان اسلاید شماره یک
عنوان اسلاید شماره دو
عنوان اسلاید شماره سه
عنوان اسلاید شماره چهار
عنوان اسلاید شماره پنج
عنوان اسلاید شماره یک
عنوان اسلاید شماره دو
عنوان اسلاید شماره سه
عنوان اسلاید شماره چهار
عنوان اسلاید شماره پنج

مدیر جریان چیست و چه خدماتی را ارئه می دهد؟

مدیر جریان ساز ، جایی است که مدیران دلیل حال خوب هم میشوند ، با هم بودن را تجربه میکنند و در کنار هم برای موفقیت تلاش میکنند. مدیر جریان ساز نمونه کوچکتر یک جامعه اقتصادی همگراست.

مدیر جریان ساز و بنیانگذاران آن معتقدند که در کشوری مانند ایران که هم از ناحیه بی مهری های خارجی رنج میبرد و هم در چنگال دیو بوروکراسی داخلی در حال جنگیدن در دو نقطه مختلف است ، میتوان با شکل دهی جریان های اجتماعی مبتنی بر تعامل در منافع و نیز بیدار کردن روحیه خود باوری ، آن هم بر اساس انتقال تجارب واقعی مدیران نسل های قبل به نسل جدید و نه اوهام مشتی سوداگر آموزشی ایران عزیزمان در خصوص اقتصاد گرانبار خویش به توفیقاتی مانند ملل مذکور دست خواهد یافت و روزی بر قله های رفیع اقتصاد و رفاه، برای تمدنی به قدمت حضور اندیشه در جوامع بشری خواهد ایستاد و در این مهم نیاز به یاری هیچ عامل داخلی و خارجی جز بدنه زحمتکش و نجیب ملت ایران نخواهد داشت ...

دوره های مدیر جریان ساز

 • ۴۰
  عضو عادی
 • ۰
  همراه
 • ۱
  همیار
 • ۳
  استاد

آخرین مقالات مدیرجریان ساز

پیام های ماندگار

با نصب اپلیکیشن یک قدم از دیگران جلوتر باشید

با نصب اپلیکیشن مدیر جریان ساز به فایل های مخصوص اعضای طلایی دسترسی خواهید داشت و می توانید آنها را بدون محدودیت مشاهده نمایید .